Regulamin i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.sklep-opakowania.pl wraz z polityką cookies

Klauzula dotycząca Polityki Ochrony Danych Osobowych dla kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPUH FORMAT Jacek Owiński z siedzibą w Jaśle przy ulicy Niegłowickiej 1E.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, biuro rachunkowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wystarczy wysłać e-mail na adres: sklep.opakowania@gmail.com.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.sklep-opakowania.pl.
 2. Sklep pełni funkcję platformy internetowej, umożliwiającej elektroniczne porozumiewanie się na odległość, w celu dokonywania zakupów. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz telefonicznie.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach sklepu i zawierania umów sprzedaży produktów na odległość, udzielanie Klientom informacji o produktach dostępnych w sklepie oraz wysyłanie newslettera z informacjami o nowościach w sklepie.
 5. Klient, przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zarejestrować konto w sklepie internetowym www.sklep-opakowania.pl i zapoznać się z treścią Regulaminu.
 6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Operator sklepu www.sklep-opakowania.pl jest producentem produktów przedstawionych w sklepie.
 8. Ceny produktów w sklepie www.sklep-opakowania.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 9. Operator sklepu www.sklep-opakowania.pl zastrzega możliwość podania błędnej ceny towaru w sklepie internetowym na skutek błędu teleinformatycznego lub na skuter błędu ludzkiego. W przypadku dokonania zamówienia towaru z błędną ceną, Operator zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia i zwrotu ewentualnie wpłaconych przez Klienta (na poczet zamówienia) pieniędzy. Jednocześnie operator dołoży pełnych starań, aby błędy w cenach ograniczyć do minimum.
 10. Ze względu na prowadzenie równoległej sprzedaży i konieczności uaktualniania stanów magazynowych operator sklepu www.sklep-opakowania.pl zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji, bądź anulowania zamówienia spowodowane brakiem dostępności zakupionego przez klienta produktu.
 11. Jeśli płatność za złożone przez Klienta zamówienie nie zostanie dokonania i zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep ma możliwość anulowania złożonego przez Klienta zamówienia.

Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. W ramach sklepu internetowego www.sklep-opakowania.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (usługa elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta zamówienia za pomocą odpowiedniego formularza w sklepie internetowym.
 3. Niedozwolonym jest korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep-opakowania.pl w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy niniejszego Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 4. Niedozwolonym jest podawanie przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia fałszywych danych, a także dokonywanie jakichkolwiek fikcyjnych lub pozornych zamówień.
 5. Sprzedawca może zablokować dostęp do sklepu internetowego www.sklep-opakowania.pl Klientom, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Składanie zamówień

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep-opakowania.pl należy zarejestrować konto w sklepie podając prawdziwe dane, a następnie dokonać wyboru produktu lub wielu produktów dostępnych w sklepie (poprzez klikniecie "do koszyka") i złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia (formularz zamówienia składa się z kilku kroków w trakcie których podaje się dane do wysyłki, wybiera sposób płatność i sposób dostawy zamówienia) oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i podane informacje na stronie sklepu.
 2. W celu otrzymania faktury VAT na etapie składania zamówienia należy podać dane do faktury wypełniając pola: Firma, Imię, Nazwisko, Adres, NIP. Opcjonalnie można też podać dane do faktury w polu "komentarz do zamówienia".
 3. Osoby, które chcą otrzymać fakturę imienną zobowiązane są dopisać tę informację w polu "komentarz do zamówienia". Jeśli taka prośba nie zostanie wysłana, to wówczas wystawiony zostanie paragon.
 4. Po przesłaniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep-opakowania.pl Sprzedawca informuje o przyjęciu Zamówienia, wysyłając automatyczny e-mail Klientowi z potwierdzeniem dokonania Zamówienia wraz z potwierdzeniem ceny i listą zamówionego towaru.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek-piątek) po godz. 13.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 6. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.
 7. Zamówienia są przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 8. Klient dokonując zamówienia może wybrać przedpłatę za zamówienie w formie przelewu z konta bankowego. Inna możliwość to płatność za pobraniem podczas odbioru zamówienia od pracownika firmy kurierskiej.
 9. Sprzedawca wysyła produkt lub produkty na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub inny adres podany przy zamówieniu przez Klienta.
 10. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie firmy w Jaśle.
 11. Dostawa towarów dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 12. Towary wysyłane są w ciągu 3-5 dni roboczych od zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność. W przypadku wyboru płatności za pobraniem towaru wysyłany jest w przeciągu 3-7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 13. W przypadku wyboru odbioru osobistego termin uzgadniany jest z Klientem.
 14. Koszt dostawy towaru zamówionego przy przedpłacie na konto wynosi 18,50 zł dla zamówień powyżej 100 zł lub 23,49 zł dla zamówień poniżej 100 zł. Przy wyborze płatności przy odbiorze koszt dostawy to 23,49 zł dla zamówień powyżej 100 zł lub 28,50 zł dla zamówień poniżej 100 zł. Dotyczy dostawy na terenie Polski.
 15. Najniższy koszt dostawy możliwy przy wyborze odbioru osobistego.
 16. Przedstawione powyżej koszty wysyłki dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych na terenie Polski. Nie realizujemy przesyłek poza granice Polski.
 17. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, nazwisko i adres zamawiającego.
 18. Koszty dostawy mogą się zmienić w przypadku wprowadzenia zmian cen przez firmę kurierską lub w przypadku niestandardowych zamówień.
 19. W przypadku, gdy kurier nie zastanie odbiorcy będzie próbował skontaktować się z nim telefonicznie.
 20. W przypadku, gdy przesyłka wygląda na uszkodzoną lub nosi ślady próby otwarcia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który musi być potwierdzony podpisem zamawiającego i kuriera. Przesyłki w takim wypadku nie należy odbierać.
 21. Przesyłki pobraniowe nieodebrane przez Klienta są odsyłane odpłatnie przez kuriera na adres nadawcy. W takim przypadku Firma wystąpi z roszczeniem wobec składającego zamówienie o zwrot kosztów wysyłki, kosztów zwrotu i kosztów administracyjnych. 

Zwroty towarów

 1. Klient indywidualny ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
 2. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru nieużywanego.
 3. Zwrot powinien nastąpić w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).
 4. Wraz z towarem należy załączyć dokument zwrotu.
 5. Warunkiem akceptacji zwrotu jest spełnienie wymagań zapisanych w pkt. 3
 6. Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą przez Klienta za towar.
 7. Przesyłki wysyłane na koszt sklepu (za pobraniem) nie będą przyjmowane.
 8. Zwrot kwoty dokonywany jest w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez sklep przesyłki.

Reklamacje

 1. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć informację o spostrzeżonych wadach oraz protokół reklamacyjny.
 2. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona na korzyść klienta sklep poniesie koszty wysyłki nowego towaru do klienta i zwróci koszty wysyłki reklamowanego towaru do sklepu.

Ochrona prywatności

 1. Operatorem Serwisu www.sklep-opakowania.pl jest F.P.U.H. FORMAT Jacek Owiński, ul. Niegłowicka 1E, 38-200 Jasło, posiadająca NIP 685-101-89-83 i REGON 370458809.
 2. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.
 3. Klient rejestrując się w sklepie internetowym www.sklep-opakowania.pl podaje swoje dane dobrowolnie.
 4. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówienia lub przesłania informacji handlowych dotyczących działalności sklepu (na przykład informacje o nowych promocjach).
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie.
 6. Klient rejestrując się w sklepie internetowym www.sklep-opakowania.pl podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. W przypadku firm podaje także nazwę firmy.
 7. W trakcie rejestracji Klient podaje e-mail będący jednocześnie loginem do serwisu oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 8. W celu realizacji transakcji zakupu towaru w sklepie internetowym www.sklep-opakowania.pl Klient podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. W przypadku firm podaje także nazwę firmy.
 9. Operator serwisu nie zbiera danych dotyczących płatności, takich jak: nazwy i numery kart bankowych, daty ich ważności, numery CVV, czy numery rachunków bankowych, jednakże dane te mogą być wymagane i wykorzystywane przez operatora płatności (firmę pośredniczącą w płatnościach) wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie, wyłącznie w przypadku, gdy Klient zdecydował się skorzystać z tej formy płatności. Przed dokonaniem płatności prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności operatorów płatności.
 10. Serwer i statystyki (między innym dostarczane przez firmę Google) umożliwiają Operatorowi Serwisu analizę zachować Użytkowników (czas spędzony w witrynie, źródło odwiedzin, liczba odsłon, region, z którego wchodzi Użytkownik). Dane te jednak nie są przyporządkowane do konkretnego nazwiska Klienta.

Sposób wykorzystania danych Klientów

 1. W żadnym wypadku Operator Serwisu nie będzie sprzedawał danych zebranych o Klientach podmiotom trzecim.
 2. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Informacje te dotyczą jednak wyłącznie informowania o nowościach i promocjach w sklepie www.sklep-opakowania.pl .
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
 4. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
 5. Dane Klienta mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 6. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się do systemu. Rejestracja jest obowiązkowa w przypadku złożenia zamówienia.
 7. Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru.
 8. Dane Klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążęnia rachunku lub karty płatniczej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Klient zamierza dokonać zakupu.
 9. Jeżeli Klient zapisał się na Newsletter Operatora Systemu, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, dane Klienta zostają wykorzystane w celu wysłania Newslettera. O decyzję w tej sprawie Klient zostanie zapytany podczas rejestracji.

Komunikacja z Klientami

 1. Klienci zapisani do Newslettera będą go otrzymywać na podany przy rejestracji adres mailowy.
 2. Wszyscy Klienci zarejestrowani w systemie Operatora mogą otrzymać informacje w przypadku konieczności poinformowania ich o ważnych zmianach w regulacjach dotyczących serwisu.
 3. Klienci, którzy złożyli zamówienie lub dokonali zakupu towaru, mogą otrzymać od Operatora Systemu e-maile dotyczące ich zamówienia/transakcji. Operator może również kontaktować się z Klientem telefonicznie, jeżeli będzie miał ważne informacje dotyczące jego transakcji.

Sposób informowania Serwisu Operatora o zmianie danych

 1. Po zalogowaniu się do sklepu www.sklep-opakowania.pl i wybraniu zakładki "Moje konto" możliwe jest wprowadzenie zmiany lub usunięcie swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera.
 2. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią umowy kupna-sprzedaży. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

 1. Strona internetowa Serwisu Operatora może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania ze strony Operatora Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownika Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep-opakowania.pl
 2. W celu zmiany ustawień cookies należy wybrać z menu swojej przeglądarki opcję “Pomoc” i znaleźć tam informację dot. Zarządzania Cookies. Ustawienia te różnią się w zależności od przeglądarki i urządzenia.

Zabezpieczenie danych osobowych Klientów

 1. Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich za pomocą wielokrotnych barier, których ominięcie wymaga znajomości haseł dostępowych. Operator Serwisu nie udostępnia haseł dostępu podmiotom trzecim z wyłączeniem podmiotu uprawnionego na mocy umowy do wprowadzania zmian w oprogramowaniu Serwisu Operatora. W takich okolicznościach podmiot wprowadzający zmiany w oprogramowaniu sklepu zobowiązany jest do zachowania poufności i nie może w żaden sposób wykorzystać danych z bazy klientów.

Śledź nas na Facebooku